Способи визначення відстаней на місцевості

У бою відстані на місцевості залежно від обставин і характеру бойового завдання вимірюють окомірно, на слух, парами кроків, за кутовими розмірами предметів.

Сучасним способом визначення відстаней є використання лазерного далекоміра – це пристрій, з якого можна точно визначити відстань до об’єкта з точки випромінювання з допомогою технології лазера. Доступні на ринку моделі далекомірів забезпечують максимальну дальність вимірювання до 3500 метрів.

Окомірно та на слух – простий і швидкий спосіб визначення відстаней, але його точність залежить від величини відстані, що визначається, умов спостереження і досвіду спостерігача. У досвідченого спостерігача помилка у визначенні відстані 1 км складає 10-15%, у недосвідченого – 30-50%. При збільшенні відстані збільшується і помилка. Тому уміння впевнено і швидко визначати відстані до цілей противника – важлива вимога ведення сучасного динамічного бою.

Точність визначення відстані підвищується в результаті систематичних тренувань. Також необхідно пам’ятати, що:

  • великі та чіткі предмети здаються завжди ближчими;
  • при спостереженні вгору здається, що предмети ближче, а вниз – далі; 
  • якщо між спостерігачем і предметом немає інших об’єктів, здається, що він ближче, якщо є – далі; 
  • при спостереженні через водні простори, долини та лощини відстані здаються меншими; 
  • при спостереженні в сутінках, у тумані, при похмурій погоді відстані здаються більшими.

Спосіб визначати відстань парами кроків використовується під час руху за азимутом. Рахунок ведеться парами кроків. Після кожної сотні рахунок починається спочатку, а кількість сотень відмічається на папері або іншими способами. Щоб результати були достатньо точними (2-4 % вимірюваної відстані), необхідно тренуватися у ходінні рівними кроками у будь-яких умовах та визначити довжину свого кроку. Для цього потрібно пройти відрізок у 100 м в одну сторону і в зворотному напрямку , рахуючи пари кроків, потім 100 м розділити на отриманий середній результат. 

Наприклад, при вимірюванні відстані отримаємо 62 та 64 пари кроків. Середнє число пар кроків 63. Довжина пари кроків буде: 100 м: 63 = 1,59 м.

Для приблизного вимірювання довжини кроків можна користуватися формулою: 

Д = Р/4 + 37 см, 

де Д – довжина кроку, см; Р – зріст людини, см.

Коли відомі лінійні розміри віддаленого предмета, до якого вимірюють відстань, її можна визначити за кутовими розмірами предметів з використанням формули тисячної.

Виходячи із залежності між кутовими та лінійними величинами, відстань (дистанцію) до предметів у метрах визначають за формулою: 

Д =В/К * 1000, 

де Д – відстань до предмета(цілі), м; В – висота (ширина) предмета, м; К – кутова величина предмета в тисячних.

Сутність способу полягає в наступному. При спостереженні місцевих предметів (цілей), віддалених на різні відстані, спостерігач знаходиться якби у центрі концентричних кіл, радіуси яких дорівнюють відстаням до цих предметів (цілей). Якщо коло розділити не на звичні 360°, а на 6000 рівних частин, то довжина однієї поділки буде заокруглено дорівнювати одній тисячній радіуса кола (рис. 43):

де R– радіус кола.

Рис. 28. Поділка кутоміра і тисячна: АВС – дуга; АС – хорда 

Центральний кут кола, стягнутий дугою, що дорівнює 1/6 000 довжини кола, прийнятий за одиницю вимірювання кутів, називається тисячною, яка є постійною незмінною кутовою величиною в метричній системі вимірювань. Її відносна похибка складає на 5% менше поділки кутоміра, якою під час вимірювань нехтують.

Таким чином, одиницею виміру кутів є лінійний відрізок, який дорівнює тисячній частці відстані до об’єкта, що забезпечує швидкий перехід від кутових вимірів до лінійних і навпаки. Кутові розміри предметів у тисячних вимірюють за допомогою бінокля, приладів спостереження і прицілювання тощо.

Шкала бінокля, перископаШкала бокових поправок оптичного прицілу ПСО-1Приціл автомата, кулемета

Рис. 29. Кутові розміри приладів спостереження і прицілювання

Під час виміру кутів у тисячних називають і записують число сотень, потім число десятків і одиниць тисячних. Якщо сотень і десятків немає – називають і записують нулі. Наприклад, величини кутів у тисячних 343, 52 і 2 записуються як 3-43, 0-52 і 0-02, а вказуються “три, сорок три”, “нуль, п’ятдесят дві” та “нуль, нуль дві”.

Із залежності між кутовими та лінійними величинами, відстань (дистанцію) до предметів у метрах визначають за формулою:

де В – висота (ширина) предмета, м;К – кутова величина предмета в тисячних.


Запрошуємо взяти участь в безкоштовному курсі на Prometheus